Vỏ máy tính Jetek X916B

Giá: Liên hệ

Vỏ máy tính Jetek X910B

Giá: Liên hệ

Vỏ máy tính Jetek X1205BS

Giá: Liên hệ

Vỏ máy tính Jetek X1203B

Giá: Liên hệ

Vỏ máy tính Jetek X1202B

Giá: Liên hệ

Vỏ máy tính Jetek A3110

Giá: Liên hệ

Vỏ máy tính Jetek A3107

Giá: Liên hệ

Vỏ máy tính Jetek A3105

Giá: Liên hệ

Vỏ máy tính Jetek A3102

Giá: Liên hệ

Vỏ máy tính Jetek A3101

Giá: Liên hệ

Vỏ máy tính Jetek A3005B

Giá: Liên hệ

Vỏ máy tính Jetek A3001BG

Giá: Liên hệ

Vỏ thùng máy tính Segotep Wider X3

Giá: Liên hệ

Vỏ thùng máy tính Segotep Halo 6 Mini White

Giá: Liên hệ

Vỏ thùng máy tính SAMA S6

Giá: Liên hệ

Vỏ thùng máy tính SAMA METRO-A

Giá: Liên hệ

Vỏ thùng máy tính SAMA L03

Giá: Liên hệ

Vỏ thùng máy tính SAMA K05

Giá: Liên hệ

Vỏ thùng máy tính SAMA Black Gold / White

Giá: Liên hệ

Vỏ thùng máy tính SAMA Black Gold - 4Fan

Giá: Liên hệ

Vỏ máy tính SAMA Smart

Giá: Liên hệ

Vỏ máy tính SAMA JAX-10

Giá: Liên hệ

Vỏ máy tính SAMA Dark Shadow

Giá: Liên hệ

Vỏ máy tính Golden Field G6W (trắng)

Giá: Liên hệ

Vỏ máy tính Golden Field G6B (đen)

Giá: Liên hệ

Vỏ máy tính 1STPLAYER Fire Dancing V3

Giá: Liên hệ

Vỏ máy tính 1STPLAYER Fire Dancing V2

Giá: Liên hệ

Vỏ thùng máy tính Vision 1608

Giá: Liên hệ

Vỏ thùng máy tính Vision 1606

Giá: Liên hệ

Vỏ thùng máy tính SP 5530

Giá: Liên hệ

Vỏ thùng máy tính Jetek X918B

Giá: Liên hệ

Vỏ thùng máy tính Jetek A6501

Giá: Liên hệ

Vỏ thùng máy tính SD 1009 (Server)

Giá: Liên hệ

Vỏ thùng máy tính GFG- WC1 LED Panel

Giá: Liên hệ

Vỏ thùng máy tính GFG- MP1

Giá: Liên hệ

Vỏ thùng máy tính GFG- DR1

Giá: Liên hệ

Vỏ thùng máy tính GFG- DKWC1 LED Panel

Giá: Liên hệ

Vỏ thùng máy tính AERO COOL SI- 5100W

Giá: Liên hệ

Vỏ thùng máy tính Infinity Hyperion Lite Gaming

Giá: Liên hệ

Vỏ thùng máy tính TESSERACT SW- RED

Giá: Liên hệ

Vỏ thùng máy tính Patriot Window XP10

Giá: Liên hệ

Vỏ thùng máy tính SEGOTEP MINI STAR BLACK

Giá: Liên hệ

Vỏ thùng máy tính SEGOTEP MINI STAR WHITE

Giá: Liên hệ

Vỏ thùng máy tính SEGOTEP THE WIND BLACK

Giá: Liên hệ

Vỏ thùng máy tính SEGOTEP HALO BLACK

Giá: Liên hệ

Vỏ thùng máy tính SEGOTEP HALO WHITE

Giá: Liên hệ

Vỏ thùng máy tính SEGOTEP GANK II WHITE

Giá: Liên hệ

Vỏ thùng máy tính SAMA CONQUEST 1 BLACK

Giá: Liên hệ

Vỏ thùng máy tính SAMA E- Sport F2 ( Đen- Trắng)

Giá: Liên hệ

Vỏ thùng máy tính SAMA E- Sport F2 ( Xanh- Đen)

Giá: Liên hệ

Vỏ thùng máy tính SAMA JAV LED (TRẮNG)

Giá: Liên hệ

Vỏ thùng máy tính SAMA JAV LED (ĐEN)

Giá: Liên hệ

Vỏ thùng máy tính SAMA GALIO BLACK

Giá: Liên hệ

Vỏ thùng máy tính SAMA BARON NARSHOR BLACK

Giá: Liên hệ

Vỏ thùng máy tính SAMA Black Gold 4 FAN

Giá: Liên hệ

Vỏ thùng máy tính SAMA S5

Giá: Liên hệ

Vỏ thùng máy tính SAMA Black WHITE

Giá: Liên hệ

Vỏ thùng máy tính SAMA Black Gold

Giá: Liên hệ

Vỏ thùng máy tính SAMA CT02

Giá: Liên hệ

Vỏ thùng máy tính SAMA SA 03

Giá: Liên hệ

Vỏ thùng máy tính SAMA S4

Giá: Liên hệ

Vỏ thùng máy tính SAMA G3

Giá: Liên hệ

Vỏ thùng máy tính GALAXY - Q8

Giá: Liên hệ

Vỏ thùng máy tính GALAXY - S

Giá: Liên hệ

Vỏ thùng máy tính GALAXY -M

Giá: Liên hệ

Vỏ thùng máy tính GALAXY - L

Giá: Liên hệ

Vỏ thùng máy tính PATRIOT G2

Giá: Liên hệ

Vỏ thùng máy tính Mini METRO

Giá: Liên hệ

Vỏ thùng máy tính JAX- 08 (Trắng)

Giá: Liên hệ

Vỏ thùng máy tính VISION 3007

Giá: Liên hệ

Vỏ thùng máy tính VISION 3001B

Giá: Liên hệ

Vỏ thùng máy tính VISION 3716

Giá: Liên hệ

Vỏ thùng máy tính VISION 2815

Giá: Liên hệ

Vỏ thùng máy tính VISION 2814

Giá: Liên hệ

Vỏ thùng máy tính VISION 2813

Giá: Liên hệ

Vỏ thùng máy tính VISION 2811R

Giá: Liên hệ

Vỏ thùng máy tính VISION 2812R

Giá: Liên hệ

Vỏ thùng máy tính JETEK Game 9605

Giá: Liên hệ

Vỏ thùng máy tính JETEK X1201B

Giá: Liên hệ

Vỏ thùng máy tính JETEK X1206BS

Giá: Liên hệ

Vỏ thùng máy tính Jetek A3006BS

Giá: Liên hệ

Vỏ thùng máy tính Jetek A3001B (Đen)

Giá: Liên hệ

Vỏ thùng máy tính SD 8833

Giá: Liên hệ

Vỏ thùng máy tính SD 9001R

Giá: Liên hệ

Vỏ thùng máy tính SD 9002R

Giá: Liên hệ

Vỏ thùng máy tính SP Cooler 2

Giá: Liên hệ

Vỏ thùng máy tính SP Shiro 02 Trắng

Giá: Liên hệ

Vỏ thùng máy tính SP Shiro 01 Trắng

Giá: Liên hệ

Vỏ thùng máy tính SP 9903

Giá: Liên hệ

Vỏ thùng máy tính SP Smart 05

Giá: Liên hệ

Vỏ thùng máy tính SP Smart 03

Giá: Liên hệ

Vỏ thùng máy tính SP Smart 10

Giá: Liên hệ

Vỏ thùng máy tính SP 5523 (Xanh)

Giá: Liên hệ

Vỏ thùng máy tính SP 5521 (Xanh)

Giá: Liên hệ

Vỏ thùng máy tính SP 5523

Giá: Liên hệ

Vỏ thùng máy tính SP 5521 (đỏ)

Giá: Liên hệ

Vỏ thùng máy tính SP 5510

Giá: Liên hệ

Vỏ thùng máy tính Corsair Air 240 (CC-9011070-WW)/Đen

Giá: Liên hệ

Vỏ thùng máy tính 9003

Giá: Liên hệ

Võ thùng máy JETEK 9601

Giá: Liên hệ

Võ thùng máy JETEK 9303

Giá: Liên hệ

Võ thùng máy JETEK 9302

Giá: Liên hệ

Vỏ thùng máy tính SD 9855

Giá: Liên hệ

Vỏ thùng máy tính SD 9851

Giá: Liên hệ

Vỏ thùng máy tính SD 9838R

Giá: Liên hệ

Vỏ thùng máy tính SD 9835R, 9833S,9837, 9838R, 9839G, 9850R

Giá: Liên hệ

vỏ thùng SP Server 01/ 02/ 03/ 04/ 05

Giá: Liên hệ

vỏ thùng máy SP 9801R

Giá: Liên hệ

vỏ thùng sp 916BO

Giá: Liên hệ

vỏ thùng SP 916BW

Giá: Liên hệ

vỏ thùng máy SD 2007

Giá: Liên hệ

Vỏ thùng máy tính SD 1008

Giá: Liên hệ

Vỏ thùng máy tính SD 3009S

Giá: Liên hệ

Vỏ thùng máy tính SD 7000I

Giá: Liên hệ

Vỏ thùng máy tính SD 7000E

Giá: Liên hệ

vỏ thùng máy SD 7000L

Giá: Liên hệ

Vỏ thùng máy tính SD 3015BL

Giá: Liên hệ

Vỏ thùng máy tính SD 3006s

Giá: Liên hệ

Vỏ thùng máy tính SD 3006R

Giá: Liên hệ

Vỏ thùng máy Corsair 765T

Giá: Liên hệ

Vỏ thùng máy Corsair 750D

Giá: Liên hệ

Vỏ thùng máy Corsair 600T

Giá: Liên hệ

Vỏ thùng máy Corsair 450D

Giá: Liên hệ

Vỏ thùng máy Corsair 400R

Giá: Liên hệ

Vỏ thùng máy Corsair 200R

Giá: Liên hệ

Vỏ thùng máy tính Golden Field

Giá: Liên hệ

Sản phẩm chính hiệu 

Click vào để xem thêm hinh ảnh 

vỏ thùng máy tính ZALMAN

Giá: Liên hệ

 sản phẩm chính hiệu
click vào để xem thêm hình mẫu

Vỏ thùng máy tính CORSAIR

Giá: Liên hệ

Sản phẩm chính hiệu
click vào xem thêm hình mẫu

Vỏ thùng máy tính SD9000

Giá: Liên hệ

 Sản phẩm chính hiệu

Click vào để xem thêm nhiều mẫu

Vỏ thùng máy COLERMASTER

Giá: Liên hệ

 Size : 183 x 356.7 x 445.8 mm 

Có 1 quạt 12cm, nguyên liệu nhôm và thép cao cấp , hỗ trợ gắn được 3 fan ,  VGA dài 250mm, CPU 163mm

Drive bays : 2 x 5.25" , (5+1) x 3.5" 

 

 Sản phẩm chính hiệu

Click vào để xem thêm nhiều mẫu

Giảm: 0%
Vỏ máy tính Jetek X916B Giá: Liên hệ
Giảm: 0%
Vỏ máy tính Jetek X910B Giá: Liên hệ
Giảm: 0%
Vỏ máy tính Jetek X1205BS Giá: Liên hệ
Giảm: 0%
Vỏ máy tính Jetek X1203B Giá: Liên hệ
Giảm: 0%
Vỏ máy tính Jetek X1202B Giá: Liên hệ
Giảm: 0%
Vỏ máy tính Jetek A3110 Giá: Liên hệ
Giảm: 0%
Vỏ máy tính Jetek A3107 Giá: Liên hệ
Giảm: 0%
Vỏ máy tính Jetek A3105 Giá: Liên hệ
Giảm: 0%
Vỏ máy tính Jetek A3102 Giá: Liên hệ
Giảm: 0%
Vỏ máy tính Jetek A3101 Giá: Liên hệ
Giảm: 0%
Vỏ máy tính Jetek A3005B Giá: Liên hệ
Giảm: 0%
Vỏ máy tính Jetek A3001BG Giá: Liên hệ
Giảm: 0%
Vỏ thùng máy tính Segotep Wider X3 Giá: Liên hệ
Giảm: 0%
Vỏ thùng máy tính SAMA S6 Giá: Liên hệ
Giảm: 0%
Vỏ thùng máy tính SAMA METRO-A Giá: Liên hệ
Giảm: 0%
Vỏ thùng máy tính SAMA L03 Giá: Liên hệ
Giảm: 0%
Vỏ thùng máy tính SAMA K05 Giá: Liên hệ
Giảm: 0%
Vỏ máy tính SAMA Smart Giá: Liên hệ
Giảm: 0%
Vỏ máy tính SAMA JAX-10 Giá: Liên hệ
Giảm: 0%
Vỏ máy tính SAMA Dark Shadow Giá: Liên hệ
Giảm: 0%
Vỏ máy tính Golden Field G6W (trắng) Giá: Liên hệ
Giảm: 0%
Vỏ máy tính Golden Field G6B (đen) Giá: Liên hệ
Giảm: 0%
Vỏ máy tính 1STPLAYER Fire Dancing V3 Giá: Liên hệ
Giảm: 0%
Vỏ máy tính 1STPLAYER Fire Dancing V2 Giá: Liên hệ
Giảm: 0%
Vỏ thùng máy tính Vision 1608 Giá: Liên hệ
Giảm: 0%
Vỏ thùng máy tính Vision 1606 Giá: Liên hệ
Giảm: 0%
Vỏ thùng máy tính SP 5530 Giá: Liên hệ
Giảm: 0%
Vỏ thùng máy tính Jetek X918B Giá: Liên hệ
Giảm: 0%
Vỏ thùng máy tính Jetek A6501 Giá: Liên hệ
Giảm: 0%
Vỏ thùng máy tính SD 1009 (Server) Giá: Liên hệ
Giảm: 0%
Vỏ thùng máy tính GFG- WC1 LED Panel Giá: Liên hệ
Giảm: 0%
Vỏ thùng máy tính GFG- MP1 Giá: Liên hệ
Giảm: 0%
Vỏ thùng máy tính GFG- DR1 Giá: Liên hệ
Giảm: 0%
Vỏ thùng máy tính AERO COOL SI- 5100W Giá: Liên hệ
Giảm: 0%
Vỏ thùng máy tính TESSERACT SW- RED Giá: Liên hệ
Trang 1/4[1][2][3][4]
Kết nối với chúng tôi qua Facebook để phục vụ các bạn tốt hơn, ưu đãi nhiều hơn
địa chỉ

Lầu 4 tòa nhà SOHO - 35 Lê Lợi, P. Bến Nghé, Quận 1,

TP Hồ Chí Minh

điện thoại

Hotline: 0989 698 119

email cskh@mbstore.vn
Facebook
Nhận bản tin

Đăng ký nhận tin từ MBSTORE.VN và nhận voucher 50.000 VND

Rất nhiều thông tin hữu ích cho kế hoạch mua sắm của bạn!


 

 

Copyright © 2007. Công ty Cổ phần Công nghệ Thắng Nguyễn (TNGROUP).

Giấy chứng nhận ĐKKD số 41020980 so Sở KHĐT TP.HCM cấp ngày 25/03/2010

VPĐH: Lầu 4 tòa nhà SOHO - 35 Lê Lợi, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP Hồ Chí Minh.  Điện thoại: 0989.698 119 - Email: cskh@mbstore.vn