Nguồn Arrow AHA -500W/F12

Giá: Liên hệ

 Thời gian bảo hành 3 tháng

Nguồn Jetek- Y500T/ F12

Giá: Liên hệ

Thời gian bảo hành 1 tháng.

Nguồn Jetek- D650T/ F12

Giá: Liên hệ

 Thời gian bảo hành 1 tháng.

Nguồn SP- B550W

Giá: Liên hệ

 Thời gian bảo hành 1 tháng.

Nguồn SP- B600W

Giá: Liên hệ

 Thời gian bảo hành 1 tháng.

Nguồn SP- B500W

Giá: Liên hệ

 Thời gian bảo hành 1 tháng.

Nguồn SD- B600W

Giá: Liên hệ

Thời gian bảo hành 1 tháng

BÀN PHÍM SỐ LAPTOP IBMKJ019

Giá: Liên hệ

 Thời gian bảo hành 1 tháng.

BÀN PHÍM SAPIDO SK-688/USB

Giá: Liên hệ

BÀN PHÍM GIENIU KL_0210/PS2

Giá: Liên hệ

 Thời gian bảo hành 1 tháng.

BÀN PHÍM GIENIU KB110/USB

Giá: Liên hệ

 Thời gian bảo hành 1 tháng.

BÀN PHÍM GIENIU KB110/PS2

Giá: Liên hệ

 Thời gian bảo hành 1 tháng.

BÀN PHÍM E-BLUE-ELATEDEKM046

Giá: Liên hệ

 Thời gian bảo hành hành 1 tháng.

BÀN PHÍM DELUX K9010+M391G

Giá: Liên hệ

 Thời gian bảo hành 1 tháng.

BÀN PHÍM DELL LOGO (L2)/USB

Giá: Liên hệ

 Thời gian bảo hành 1 tháng.

BÀN PHÍM COLORVIS H60 (không dây)

Giá: Liên hệ

 Thời gian bảo hành 1 tháng.

BÀN PHÍM COLORVIS C92/USB

Giá: Liên hệ

 Thời gian bảo hành 1 tháng

BÀN PHÍM COLORVIS C87/PS2 (CHUỘT USB)

Giá: Liên hệ

Thời gian bảo hành 1 tháng.

BÀN PHÍM COLORVIS C85/PS2/ ĐEN

Giá: Liên hệ

 Thời gian bảo hành 1 tháng.

BÀN PHÍM COOLER PLUS W120 (không dây)

Giá: Liên hệ

 Thời gian bảo hành 3 tháng

BÀN PHÍM COOLER PLUS CPK-GX1/USB

Giá: Liên hệ

 Thời gian bảo hành 1 tháng.

BÀN PHÍM MITSUMI (L2)/PS2

Giá: Liên hệ

 Thời gian bảo hành 1 tháng.

BÀN PHÍM MITSUMI KFKEA4XT/USB

Giá: Liên hệ

 Thời gian bảo hành 6 tháng.

BÀN PHÍM MITSUMI KFKEA4XT/PS2

Giá: Liên hệ

 Thời gian bảo hành 1 tháng

RAM TRANCEND 1G 800

Giá: Liên hệ

 Thời gian bảo hành 1 tháng.

RAM KINGMAX 8G 1600

Giá: Liên hệ

 Thời gian bảo hành 1 tháng.

RAM KINGMAX 4G NANO 1600

Giá: Liên hệ

 Thời gian bảo hành 1 tháng.

RAM KINGMAX 4G 1333

Giá: Liên hệ

 Thời gian bảo hành 1 tháng.

RAM KINGMAX 2G 1333

Giá: Liên hệ

 Thời gian bảo hành 1 tháng.

RAM KINGMAX 1G 667

Giá: Liên hệ

 Thời gian bảo hành 1 tháng.

Ổ cứng HITACHI 500G/ Sata

Giá: Liên hệ

 Thời gian bảo hành 1 tháng.

Ổ cứng SamSung 80G/ ATA/3.5'

Giá: Liên hệ

 Thời gian bảo hành 1 tháng.

Ổ cứng SamSung 40G/ATA?3.5'

Giá: Liên hệ

 Thời gian bảo hành 1 tháng.

Ổ cứng SSD INTEL 120G 520 series

Giá: Liên hệ

 Thời gian bảo hành 1 tháng.

Ổ cứng ( laptop) KINGTON 60G

Giá: Liên hệ

 Thời gian bảo hành 6 tháng.

Ổ cứng ( laptop) 2.5' TOSHIPA 40G

Giá: Liên hệ

 Thời gian bảo hành 1 tháng.

Ổ cứng Seagate 80G

Giá: Liên hệ

 Thời gian bảo hành 1 năm.

Ổ cứng Western 80G (đen)

Giá: Liên hệ

 Thời gian bảo hành 1 tháng

Ổ cứng Western 1TB (xanh)

Giá: Liên hệ

 Thời gian bảo hành 1 năm.

Ổ cứng Western 500G (xanh)

Giá: Liên hệ

 Thời gian bảo hành 1 năm.

Ổ cứng Western 250G (xanh)

Giá: Liên hệ

 Thời gian bảo hành 1 tháng.

Chuột SMART GAME

Giá: Liên hệ

Chuột SMART X6

Giá: Liên hệ

 Thời gian bảo hành 1 tháng.

Chuột ORICHI

Giá: Liên hệ

 Thời gian bảo hành 1 tháng.

Chuột NEWMEN G7

Giá: Liên hệ

 Thời gian bảo hành 1 tháng.

Chuột LAPOP JM 8560/ USB

Giá: Liên hệ

 Thời gian bảo hành 1 tháng.

Chuột LENOVO MINI

Giá: Liên hệ

Thời gian bảo hành 1 tháng.

chuột E-BLUE EMS146BK

Giá: Liên hệ

Chuột Dell mini/ usb

Giá: Liên hệ

 Thời gian bảo hành 1 tháng.

Chuột A4 TECH OP-720/PS2

Giá: Liên hệ

 Thời gian bảo hành 6 tháng.

Chuột APPLE

Giá: Liên hệ

 Thời gian bảo hành 1 tháng.

Chuột ASUS

Giá: Liên hệ

 Thời gian bảo hành 1 tháng.

Chuột GENIUS 110X/USB

Giá: Liên hệ

 Thời gian bảo hành 6 tháng.

Chuột GENIUS 120/USB

Giá: Liên hệ

 Thời gian bảo hành 1 tháng.

Chuột GENIUS 120/PS2

Giá: Liên hệ

 Thời gian bảo hành 3 tháng

Chuột COLORVIS C86/USB

Giá: Liên hệ

 Thời gian bảo hành 1 tháng.

Chuột COLORVIS C85/USB

Giá: Liên hệ

 Thời gian bảo hành 1 tháng.

Chuột COLORVIS C08

Giá: Liên hệ

 Thời gian bảo hành 1 tháng.

Chuột MITSUMI MINI

Giá: Liên hệ

 Thời gian bảo hành 3 tháng.

Chuột MITSUMI S6703 /USB

Giá: Liên hệ

 Thời gian bảo hành 1 tháng.

Chuột LOGITECH không dây mini

Giá: Liên hệ

 Thời gian bảo hành 1 tháng

Chuột LOGITECH M505

Giá: Liên hệ

 Thời gian bảo hành 1 tháng.

Chuột LOGITECH V820A/USB

Giá: Liên hệ

 Thời gian bảo hành 1 tháng.

Card Gigabyte GV-N420-2GI

Giá: Liên hệ

 Thời gian bảo hành 1 tháng.

Card Gigabyte GV-N730-2GI

Giá: Liên hệ

 Thời gian bảo hành 6 tháng.

Card Asus GT 610-SI-2GD3-L

Giá: Liên hệ

 Thời gian bảo hành 1 năm

Card Asus ENG210 T520 SL/DI/2GD3

Giá: Liên hệ

 Thời gian bảo hành 1 tháng

Card Asus EN210 Silent/ DI/1GD3

Giá: Liên hệ

 Thời gian bảo hành 1 năm.

Card Asus GT 630-2GD3-V2

Giá: Liên hệ

 Thời gian bảo hành 1 năm.

Mainboard SMARTG41 ( SP tồn kho)

Giá: Liên hệ

 Thời gian bảo hành 1 năm

Mainboard BIOSTAR H61MGV3 ( SP tồn kho)

Giá: Liên hệ

 Thời gian bảo hành 1 năm

Mainboard Asus P8H61- MX(SP tồn kho)

Giá: Liên hệ

 Thời gian bảo hành 1 tháng

Mainboard ASROCK G31M-VS2 ( SP tồn kho)

Giá: Liên hệ

 Thời gian bảo hành 1 tháng.

Mainboard FOXCONN H61MXV ( SP tồn kho)

Giá: Liên hệ

 Thời gian bảo hành 1 năm

Mainboard FOXCONN H61MXE-V ( SP tồn kho)

Giá: Liên hệ

 Thời gian bảo hành 1 năm.

Mainboard FOXCONN H61MD-V ( SP tồn kho)

Giá: Liên hệ

 Thời gian bảo hành 6 tháng

Mainboard FOXCONN G41MXE-V ( SP tồn kho)

Giá: Liên hệ

 Thời gian bảo hành 1 năm

Mainboard FOXCONN H61MXV-LE ( SP tồn kho)

Giá: Liên hệ

 Thời gian bảo hành 1 tháng

Mainboard FOXCONN H61MD (SP tồn kho)

Giá: Liên hệ

 Thời gian bảo hành 1 năm.

Mainboard GIGABYTE G41MT- S2PT ( SP tồn kho)

Giá: Liên hệ

Thời gian bảo hành 1 tháng

Mainboard GIGABYTE GA- H61M-S2P-B3 ( SP tồn kho)

Giá: Liên hệ

 Thời gian bảo hành 1 năm

Mainboard Asus H81M-A (SP tồn kho)

Giá: Liên hệ

 Thời gian bảo hành 1 năm.

Mainboard JETWAY I61M2 ( SP tồn kho)

Giá: Liên hệ

 Thời gian bảo hành 6 tháng

Mainboard MSI H61M-E22/W8 ( SP tồn kho)

Giá: Liên hệ

Thời gian bảo hành 6 tháng.

Mainboard MSI A55M-E33 (SP tồn kho)

Giá: Liên hệ

 Thời gian bảo hành 1 năm.

Mainboard Asrock H61M-VS (SP tồn kho)

Giá: Liên hệ

 Thời gian bảo hành 1 tháng

Mainboard Asus P8H67- M EVO( SP tồn kho)

Giá: Liên hệ

 Thời gian bảo hành 1 tháng

Mainboard Asus H81M-D (SP tồn kho)

Giá: Liên hệ

Thời gian bảo hành 1 năm

Mainboard Foxconn G41MD-V (SP tồn kho)

Giá: Liên hệ

 Thời gian bảo hành 6 tháng

Mainboard Foxconn G41MD (SP tồn kho)

Giá: Liên hệ

 Thời gian bảo hành 1 tháng

Mainboard GIGABYTE GA- B75M-D3H ( SP tồn kho)

Giá: Liên hệ

 Thời gian bảo hành 1 năm

Mainboard GIGABYTE GA-H61M-DS2 DVI ( SP tồn kho)

Giá: Liên hệ

 Thời gian bảo hành 1 năm

Mainboard GIGABYTE GA- H61M-S2PV( SP tồn kho)

Giá: Liên hệ

Thời gian bảo hành 1 tháng.

Mainboard GIGABYTE GA- B77M-D3H ( SP tồn kho)

Giá: Liên hệ

 Thời gian bảo hành 1 năm

Mainboard Asrock H71M-DGS (SP tồn kho)

Giá: Liên hệ

 Thời gian bảo hành 1 năm.

Mainboard GIGABYTE GA- B75M-D3V ( SP tồn kho)

Giá: Liên hệ

 Thời gian bảo hành 1 năm.

Mainboard GIGABYTE GA- H81M-DS2 ( SP tồn kho)

Giá: Liên hệ

 Thời gian bảo hành 1 năm

Mainboard MSI A55-P33/AMD (FM1) (SP tồn kho)

Giá: Liên hệ

 Thời gian bảo hành 1 năm.

Asus H61M-K ( SP tồn kho)

Giá: Liên hệ

 Thời gian bảo hành 1 năm.

Mainboard Foxconn H61MXE-K (SP Tồn kho)

Giá: Liên hệ

 Thời gian bảo hành 3 tháng.

Giảm: 0%
Nguồn Arrow AHA -500W/F12 Giá: Liên hệ
Giảm: 0%
Nguồn Jetek- Y500T/ F12 Giá: Liên hệ
Giảm: 0%
Nguồn Jetek- D650T/ F12 Giá: Liên hệ
Giảm: 0%
Nguồn SP- B550W Giá: Liên hệ
Giảm: 0%
Nguồn SP- B600W Giá: Liên hệ
Giảm: 0%
Nguồn SP- B500W Giá: Liên hệ
Giảm: 0%
Nguồn SD- B600W Giá: Liên hệ
Giảm: 0%
BÀN PHÍM SỐ LAPTOP IBMKJ019 Giá: Liên hệ
Giảm: 0%
BÀN PHÍM SAPIDO SK-688/USB Giá: Liên hệ
Giảm: 0%
BÀN PHÍM GIENIU KL_0210/PS2 Giá: Liên hệ
Giảm: 0%
BÀN PHÍM GIENIU KB110/USB Giá: Liên hệ
Giảm: 0%
BÀN PHÍM GIENIU KB110/PS2 Giá: Liên hệ
Giảm: 0%
BÀN PHÍM E-BLUE-ELATEDEKM046 Giá: Liên hệ
Giảm: 0%
BÀN PHÍM DELUX K9010+M391G Giá: Liên hệ
Giảm: 0%
BÀN PHÍM DELL LOGO (L2)/USB Giá: Liên hệ
Giảm: 0%
BÀN PHÍM COLORVIS H60 (không dây) Giá: Liên hệ
Giảm: 0%
BÀN PHÍM COLORVIS C92/USB Giá: Liên hệ
Giảm: 0%
BÀN PHÍM COLORVIS C87/PS2 (CHUỘT USB) Giá: Liên hệ
Giảm: 0%
BÀN PHÍM COLORVIS C85/PS2/ ĐEN Giá: Liên hệ
Giảm: 0%
BÀN PHÍM COOLER PLUS W120 (không dây) Giá: Liên hệ
Giảm: 0%
BÀN PHÍM COOLER PLUS CPK-GX1/USB Giá: Liên hệ
Giảm: 0%
BÀN PHÍM MITSUMI (L2)/PS2 Giá: Liên hệ
Giảm: 0%
BÀN PHÍM MITSUMI KFKEA4XT/USB Giá: Liên hệ
Giảm: 0%
BÀN PHÍM MITSUMI KFKEA4XT/PS2 Giá: Liên hệ
Giảm: 0%
RAM TRANCEND 1G 800 Giá: Liên hệ
Giảm: 0%
RAM KINGMAX 8G 1600 Giá: Liên hệ
Giảm: 0%
RAM KINGMAX 4G NANO 1600 Giá: Liên hệ
Giảm: 0%
RAM KINGMAX 4G 1333 Giá: Liên hệ
Giảm: 0%
RAM KINGMAX 2G 1333 Giá: Liên hệ
Giảm: 0%
RAM KINGMAX 1G 667 Giá: Liên hệ
Giảm: 0%
Ổ cứng HITACHI 500G/ Sata Giá: Liên hệ
Giảm: 0%
Ổ cứng SamSung 80G/ ATA/3.5' Giá: Liên hệ
Giảm: 0%
Ổ cứng SamSung 40G/ATA?3.5' Giá: Liên hệ
Giảm: 0%
Ổ cứng SSD INTEL 120G 520 series Giá: Liên hệ
Giảm: 0%
Ổ cứng ( laptop) KINGTON 60G Giá: Liên hệ
Giảm: 0%
Ổ cứng ( laptop) 2.5' TOSHIPA 40G Giá: Liên hệ
Giảm: 0%
Ổ cứng Seagate 80G Giá: Liên hệ
Giảm: 0%
Ổ cứng Western 80G (đen) Giá: Liên hệ
Giảm: 0%
Ổ cứng Western 1TB (xanh) Giá: Liên hệ
Giảm: 0%
Ổ cứng Western 500G (xanh) Giá: Liên hệ
Trang 1/3[1][2][3]
Kết nối với chúng tôi qua Facebook để phục vụ các bạn tốt hơn, ưu đãi nhiều hơn
địa chỉ

Lầu 4 tòa nhà SOHO - 35 Lê Lợi, P. Bến Nghé, Quận 1,

TP Hồ Chí Minh

điện thoại

Hotline: 0989 698 119

email cskh@mbstore.vn
Facebook
Nhận bản tin

Đăng ký nhận tin từ MBSTORE.VN và nhận voucher 50.000 VND

Rất nhiều thông tin hữu ích cho kế hoạch mua sắm của bạn!


 

 

Copyright © 2007. Công ty Cổ phần Công nghệ Thắng Nguyễn (TNGROUP).

Giấy chứng nhận ĐKKD số 41020980 so Sở KHĐT TP.HCM cấp ngày 25/03/2010

VPĐH: Lầu 4 tòa nhà SOHO - 35 Lê Lợi, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP Hồ Chí Minh.  Điện thoại: 0989.698 119 - Email: cskh@mbstore.vn